Địa chỉ: Thôn Phấn Lôi, Xã Thắng Cương , Yên Dũng

ảnh tổ chức ngày 8/3

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Trang