Địa chỉ: Thôn Phấn Lôi, Xã Thắng Cương , Yên Dũng
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Thắng Cương

Thôn Phấn Lôi, Xã Thắng Cương , Yên Dũng
c0thangcuongyd.bacgiang@moet.edu.vn