Địa chỉ: Thôn Phấn Lôi, Xã Thắng Cương , Yên Dũng
 • Nguyễn Thị Hồng Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư chi bộ
  • Điện thoại:
   0379312469
  • Email:
   nthihongtrang@gmail.com
 • Trần Thị Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên chi ủy
  • Điện thoại:
   0968958716
  • Email:
   thuytranmntc@gmail.com
 • Trần Thị Tình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn
  • Điện thoại:
   0912851026
  • Email:
   tinhkhiem86@gmail.com
 • Lưu Thị Tuyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0987876106
  • Email:
   tuyetkhu@gmail.com
 • Trần Thị Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch công đoàn
  • Điện thoại:
   0968958716
  • Email:
   thuytranmntc@gmail.com
 • Ong Thị Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi bộ
  • Điện thoại:
   0985187768
 • Ong Thị Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   0985187768
 • Lưu Thi Uyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   0379312469
  • Email:
   uyenkhoaphanloi@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hồng Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   09744420685
  • Email:
   nthongtrangmn@gmail.com
 • Nguyễn Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0975110855
  • Email:
   hien.coi2510@gmail.com